1930-1940, София, мода, неизвестни, услуги

Група мъже пред рекламно табло на обществена пералня "Аргентина", ул. "Одрин" 281, София, 30-те години на ХХ век