1920-1930, Русе, култура и изкуство, мода, театър

Три млади жени, облечени в театрални (ориенталски) костюми, вероятно участнички в пиеса, Русе, 20-те години на ХХ век