1800-1900, бит, неизвестни, образование, основно

Портрет на ученик на първия учебен ден, неизвестно къде, края на XIX век