1800-1900, Самоков, бит, етнография

Студиен портрет на жена, облечена в народна носия, Самоков, края на XIX век