1900-1910, Своге, туризъм

Дефилето на река Искър край Своге, началото на ХХ век