1930-1940, българи в чужбина, юнаци

Женска юнашка делегация на пристанището в Братислава, 1932 г.