1910-1920, етнография

Български селяни, началото на ХХ век