1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гранични, събития, чужди военни

Последна снимка за спомен на български и румънски граничари на бившата граница при село Крумово, Южна Добруджа отново е в пределите на България, 20 септември 1940 г.