1920-1930, Велико Търново, архитектура, железници, пътища

Изглед към Велико Търново и железопътния мост над река Янтра, 20-те години на ХХ век