1930-1940, Тулово, военни, медици

Военни лекари - офицери по време на учения, с. Тулово, Казанлъшко, септември 1937 г.