Всички снимки от Тулово ( 1 )

Военни лекари - офицери по време на учения, с. Тулово, Казанлъшко, септември 1937 г.

 1930-1940, Тулово, военни, медици