1920-1930, българи в чужбина, митинги, политика, събития

Български студенти и членове на комунистическия интернационал демонстрират в Москва против правителството на професор Александър Цанков след въстанието през септември 1923 г.