1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, посрещания, събития, чужди военни

Части от ариергарда на РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия), по-известна като Червената армия, на борда на румънски шлеп на река Дунав преди навлизането и на българска територия, 8 септември 1944 г.