1930-1940, лица, личности, лов

Н.В.Цар Борис III в униформата на почетен председател на ловно дружество "Сокол", 1933 г.

Имена: