1940-1950, Кръсто поле (Еникьой)

Вечерна проверка в лагера за лица от еврейски произход, Кръсто поле (Еникьой) 1942г.