1920-1930, бит, етнография, сватби, семейство

Сватбена трапеза от Шопско с обреден хляб за плодородие и плодовитост, 20-те години на ХХ век