1800-1900, Архив на Царското семейство, София, личности, мода

Княз Фердинанд с лентата на ордена "За Храброст", София, 1888 г.

Имена: