1800-1900, София, военни, гвардия

Княжеската гвардия преминава през западната порта на Двореца, София, вероятно около 1890 г.