1900-1910, Кюстендил, бит, военни, сватби, семейство

Сватбен портрет на офицер и съпругата му, Кюстендил, 1914 г.