1920-1930, Божурище, авиация, въздухоплаване, фотографи

Аеро-фотографите от ятото на летище Божурище: най-ляво Георги Писковски, най-дясно полковник Мирчо Качулев, фотограф-художник и ръководител на отряда, 1926 г.

Имена: ,