1900-1910, София, бит, мода, семейство

Портрет на заможно семейство от София, 1910 г.