1910-1920, Колекция Георг Волц, етнография, фолклор

Момче свири на гъдулка на момичета, играещи хоро, вероятно някъде в Македония, около 1912 г.