1940-1950, автотранспорт, събития, транспорт, туризъм

Участниците в авто тур, организиран от представителството на "Рено" (Renault), преди оттеглянето на фирмата от България, 1948 г.