1930-1940, Божурище, авиация, военни, въздухоплаване

Офицер от Въздушните на Н.В. войски и германски пилот, приземил се на летище Божурище, 1939 г.