1930-1940, Божурище, авиация, военни, въздухоплаване

Български офицер от Въздушните на Н.В. войски разговаря с германски авиатор, приземил се на летище Божурище, 1939 г.