1920-1930, София, архитектура

Няколко мъже, някои от които облечени в юнашки униформи, пред сградата на Народния театър, вдясно "Аперитив Народна опера", София, края на 20-те години на ХХ век