1930-1940, София, бит, мода

Две млади дами със своите кавалери, снимка за спомен зад метална порта, София, началото на 30-те години на ХХ век