1930-1940, култура и изкуство, лица, театър

Театралният режисьор Хрисан Цанков, дългогодишен директор на Народния и на Музикалния театър, 30-те години на XX век

Имена: