1900-1910, Кюстендил, паркове

Кюстендил, градската градина, около 1900 г.