1920-1930, Кюстендил, кръчми, търговия

Кюстендил, Прошековата бирария, 20-те години на ХХ век