1910-1920, Цариград, гимназиално, образование, спорт, футбол

Футболен мач на ученици в Робърт колеж, Цариград, началото на ХХ век