1900-1910, София, бит, мода

Портрет на три млади жени от София, началото на ХХ век