1930-1940, Дупница, евреи, етноси, образование, основно, учители

Деца от 2-ри "А" клас на Еврейското училище в Дупница със свои учители, 1930 г.