1920-1930, магазини, търговия

Група мъже пред магазин за обувки - "Обущарница на В.Рангелов и А.Антов", неизвестно къде, 20-те години на ХХ век