1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър

Трупата на артистите от Свободен оперетен театър, сезон 1919-20 г., София