1800-1900, Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, чужди военни

Руският император Александър ІІ с гвардията си при обсадата на Плевен, 1877 г.

Имена: