увеличи снимката | 1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, панорами, чужди военни

Великият Княз Николай Николаевич (в центъра с фелдмаршалска униформа), главнокомандващ действащата армия по време на Руско-Турската война с офицери от щаба си, 1877 г.

Имена: