1900-1910, бит, семейство

Заможна и многобройна българска фамилия от началото на ХХ век