1800-1900, артилерия, военни

Снимка за спомен на артилеристи от края на ХIХ век