1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Чаталджа, военни, пехота

Българската пехота на позиция преди щурм, Чаталджа, 1912 г.