1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Лозенград, артилерия, военни

Оръдия и муниционни коли в двора на лозенградския гарнизон, Лозенград, 1912 г.