1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, медици

Екип от военни лекари по време на операция на ранен войник