1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Ямбол, военни, лекари, медици

Мисия на чешкия Червен кръст, пристигнала в Ямбол на 29 октомври, гарата в Ямбол, 1912 г.