1910-1920, Рила, архитектура, паметници, храмове

Двама мъже пред постницата Свети Иван, Рилски манастир, началото на ХХ век