1910-1920, Охрид, архитектура, паметници

Охрид, Самуиловата крепост, началото на ХХ век