1910-1920, Прилепец, Първа световна война (1914-1918), бит, военни

Жени перат на изворите до с. Прилепец, близо до Прилеп, Южния фронт, 1918 г.