1940-1950, Провадия

Изглед от хан и гостилница до крепостта Овеч край Провадия, 1941 г.