1940-1950, Божурище, Втора световна война (1939-1945), авиация, военни, от въздуха

Летище Божурище, заснето от борда на германски самолет, 1941 г.