1920-1930, Пловдив, архитектура, магазини, търговия

Пловдив, дюкяните пред входа на Куршум хан, 1927 г.