1930-1940, Костенец, етнография, етноси

Влашки армъни (цинцари, аромъни) в характерни носии, Костенец, 1937 г.